STIRAB Scandinavian Technical Infrastructure & Resources AB.

Moderbolaget STICAB grundades 2012 och är idag Sveriges största privatägda isoleringsföretag.

STIRAB grundades 2016 allt eftersom moderbolaget STICAB´s utbredning och expansion gjorde att vi dagligen mötte yrkesgrupper i våra projekt med samma behov och brist på förutsättningar för att göra samma resa som STICAB lyckats med.

Har ni periodvis behov av extra resurser / personal till era projekt ?

Varför ska ni välja bemanning ?

Flexibilitet, kostnadsbesparingar, minskad administration och rätt kompetens. Företagets personal är många gånger den absolut viktigaste resursen.

Personalen är ofta även en av de största kostnadsposterna i budgeten, vilket gör att det är viktigt att ha rätt personer på plats.

Alla som på något sätt varit involverade i rekrytering av personal vet att det är resurskrävande i form av både tid och pengar. Genom att anlita oss så kan ni istället fokusera på det ni gör bäst: företagets kärnverksamhet!

Här ser ni några av de yrkesområden där vi har personal med ID06 version 2.0 för uthyrning.

Bygg.

 • Snickare
 • Betongarbetare
 • Platt- och stensättare
 • Murare
 • Stängselbyggnad
 • Ställningsbyggare

Anläggning.

 • Väg- och anläggningsarbetare
 • Beläggningsarbetare
 • Maskinförare

Industri.

 • Truckförare
 • Montörer
 • Produktion

Skog och grönytor.

 • Röjning
 • Trädfällning
 • Häck- och gräsklippning
 • Plantering

FÖRDELAR MED BEMANNING

 • Ni är i behov av kompetent personal med kort varsel.
 • Ni är inte intresserade av att öka antalet anställda och de fasta kostnaderna på företaget.
 • Företaget har brist på arbetskraft (exempelvis vid, sjukdom, oplanerad personalomsättning, arbetstoppar, barnledighet) mm.
 • Vi håller ständig kontakt med den uthyrda personalen och kan därmed arbeta proaktivt i förhållande till er som kund.
 • Skulle ni mot förmodan vara missnöjda med  de kvalifikationer och den kompetens som den inhyrda personalen besitter så åtar vi oss att alltid lösa situationen så snabbt och smidigt som möjligt.

Tveka inte att kontakta oss på Stirab så hjälper vi er.

Några av de arbeten som vi även utför som entreprenör:

 • Byggplåtslagare
 • Ställningsbyggare
 • Ventilationsmontörer
 • Byggarbeten (Snickare och Murare)
 • Sätta kakel och klinker
 • Anläggningsarbete
 • Trädgårdsanläggningar
 • Skötsel av grönytor
 • Fiberförläggning / Fibergrävning
 • Schaktning och planering av mark tex. tomter, infarter mm.
 • Sten- och plattsättning samt murar
 • Trafikvakter (vid vägarbeten mm)
 • mm mm

Varför ska ni välja Stirab för bemanning eller som er entreprenör och samarbetspartner ?

Vi bygger långsiktiga relationer med er som kunder och samarbetspartner, vi arbetar i nära relation med er och vi lägger stor vikt vid att ni ska vara nöjda med de projekt och arbeten som vi utför.

Vår absolut största styrka är våra anställda som har lång erfarenhet, mycket kunniga, noggranna och Professionella.

Vi följer branschens gällande lagar och regler samt att vi värnar om miljön och kvaliteten i våra projekt.

Genom att hyra in personal ifrån Stirab så behöver du inte betala sjukpenning, semester lön eller arbetsgivaravgifter för personalen som du hyr in,  vi som företag täcker dessa kostnader.

Vi arbetar i dagsläget efter ett eget miljö- och kvalitetsprogram som är mycket snarlikt de program som omfattas av en ISO-certifiering, detta gör att vi har en mycket noggrann miljö- och kvalitetsledning i vårt arbete.

Vi jobbar enligt följande process.

 • Besök på arbetsplatsen och genomgång av projektet/arbete med er som beställare/kund.
 • Vi gör en prissättning och offert samt en planering för projektet.
 • Gemensamt utformar vi ett avtal eller kontrakt för projektet/arbetet.
 • Vi utför projektet / arbetet och eventuella kompletteringar.
 • Gemensamt utför vi en slutbesiktning av projektet / arbetet.

Vi har fyra honnörsord som vi följer:  Professionellt, Pålitlighet, Mervärde och Kvalitet.

 • Vi är ett företag med stort engagemang och med många års erfarenhet som är redo att tillgodose era behov och önskemål.
 • Vi uppträder alltid professionellt.
 • Vi arbetar alltid i våra projekt/arbeten med stort engagemang och pålitlighet.
 • Vi skapar mervärde för er som kunder samt för vår personal.
 • Vi tillhandahåller kundservice och kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser.

Underentreprenörer.

Om vår egen personalstyrka inte räcker till så har vi en stor samarbetspartner / underentreprenör i ett Litauiskt företag där vi har möjlighet till att hyra in yrkesskicklig personal, dessa är Engelsktalande och företaget innehar alla avtal, behörigheter och försäkringar som krävs för att arbeta i bla. Sverige. Företaget följer även Skatteverkets anvisningar och regler när det gäller skatter, avgifter mm.

De har även sina yrkeskompetensbevis och behörigheter enligt Svensk standard, alla innehar även ID06 2.0.

I samarbete med våra underentreprenörer så har vi en stor styrka till och det är att vi på kort tid kan mobilisera arbetskraft, allt från 1-10 personer / arbetsplats beroende på era behov och önskemål.

Ni är välkomna att kontakta oss för att diskutera era projekt.

STIRAB med rätt bemanning och rätt utrustning!

BFA F4 banner

www.almega.se